• English |
 • Հայերեն

Գրեք Մեզ

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք Մեզ
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

Հասցե
Մոսկվայի Տուն Բիզնես-Կենտրոն
Արգիշտի 7, 1-ին հարկ
0015 ք. Երևան, ՀՀ
Հեռ.
+374 60 53 23 23
+374 99 54 33 88

Բաժնետեր
Ալբերտ Ասատրյան

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք մեզ.

ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ

Կապվեք մեզ հետ.
 • Հասցե.
  ՀՀ ք․Երևան 0015
  Արգիշտի 7, 1 -ին հարկ
  Մոսկվայի Տուն Բիզնես-Կենտրոն
  Հեռ.
  +374 60 53 23 23
  +374 99 54 33 88