• English |
 • Հայերեն
Գլխավոր Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

2017 Հաշվետվություններ

2016 Հաշվետվություններ

 •  ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Ֆինանսական հաշվետվություններ 2016թ._հայերեն
 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների ցանկ 2016թ._հայերեն

2015 Հաշվետվություններ

 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ._հայերեն
 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների ցանկ 2015թ._հայերեն

2014 Հաշվետվություններ

 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Ֆինանսական հաշվետվություններ 2014թ._հայերեն
 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների ցանկ 2014թ._հայերեն

2013 Հաշվետվություններ

 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Ֆինանսական հաշվետվություններ 2013թ._հայերեն
 • ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ_Աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների ցանկ 2013թ._հայերեն
Գրեք Մեզ

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք Մեզ
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

Հասցե
Սախարով Բիզնես-Կենտրոն
Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ,
0010 ք. Երևան, ՀՀ
Հեռ.
+374 60 53 23 23
+374 99 54 33 88

Բաժնետեր
Ալբերտ Ասատրյան

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք մեզ.
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ

Կապնվեք մեզ հետ.
 • Հասցե:
  Սախարով Բիզնես-Կենտրոն
  Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ,
  0010 ք. Երևան, ՀՀ
  Հեռ.
  +374 60 53 23 23
  +374 99 54 33 88