• English |
 • Հայերեն
Գլխավոր ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ռիսկերի գնահատում

Ռիսկերի գնահատում

12970735_970595913048036_1795567691_o

Ռիսկերի գնահատումը մի գործընթաց է, որով բացահայտվում են հնարավոր ռիսկերը և վերլուծության ենթարկվում դրանց առաջացման հնարավոր հետևանքները: Այն օգնում է կազմակերպություններին հասկանալ իրենց սպառնացող հնարավոր ռիսկերի շրջանակը, ռիսկերի կառավարման կարողության մակարդակը, դրանց առաջացման հավանականությունը և հնարավոր ազդեցությունները:  Ռիսկերի գնահատումը ենթադրում է ցանկացած իրավիճակում ռիսկերի մակարդակի բացահայտում, գնահատում և չափում, դրանց համադրումը հենանիշների կամ ստանարտների հետ և ռիսկի ընդունելի մակարդակի սահմանում:

Որոշ ռիսկերի համար պահանջվում են ռիսկերի կառավարման որոշակի միջոցառումներ: Պարտադիր չէ, որ ռիսկերը գնահատվեն առանձին-առանձին. դրանք կարող են դիտվել որպես ռիսկերի ամբողջական գնահատման մաս կամ շարունակություն:

Ռիսկերի գնահատման համար չի պահանջվում ծավալուն թղթաբանություն. դրա համար բավարար են կազմակերպության ներսում հիմնավորված որոշումների կայացման միջոցով ռիսկերի կառավարման  հապատասխան պատշաճ միջոցառումներ: 

Մեր կողմից մատուցվող ծառայություններն են՝

 • Կազմակերպության ռիսկերի գնահատում
 • Էական ռիսկերի բացահայտում և զսպման մեխանիզմների առաջարկում
 • Կազմակերպության ներքին վերահսկողության գնահատում
 • Ներքին աուդիտի գործընթացների և գործառույթների գնահատում, արդյունավետության որոշում, դիտարկումների և առաջարկությունների ներկայացում
 • Ներքին աուդիտի ծառայություններ
 • Ներքին վերահսկողության համակարգի գնահատում՝ համաձայն COSO ստանդարների
 • ՏՏ անվտանգության և միջազգային չափանիշներին համապատասխանության գնահատում և խորհրդատվություն
Գրեք Մեզ

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք Մեզ
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

Հասցե
Սախարով Բիզնես-Կենտրոն
Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ,
0010 ք. Երևան, ՀՀ
Հեռ.
+374 60 53 23 23
+374 99 54 33 88

Բաժնետեր
Ալբերտ Ասատրյան

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք մեզ.
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ

Կապնվեք մեզ հետ.
 • Հասցե:
  Սախարով Բիզնես-Կենտրոն
  Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ,
  0010 ք. Երևան, ՀՀ
  Հեռ.
  +374 60 53 23 23
  +374 99 54 33 88