• English |
 • Հայերեն
Գլխավոր Աուդիտ

Աուդիտ

Աուդիտը կազմակերպության հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության ստուգումն է, որը սովորաբար իրականացվում է անկախ մարմնի կողմից: Աուդիտը վերաբերվում է կազմակերպության հաշվապահական հաշիվների, հաշվետվությունների, փաստաթղթերի համակարգային և անկախ ուսումնասիրությանը՝ իրական և ճշգրիտ պատկերին ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանության աստիճանը պարզելու նպատակով: Աուդիտի միջոցով ապահովվում է նաև օրենքի տառին համապատասխան ընկերության կողմից հաշվապահական հաշիվների պատշաճ պահպանությունը: ՀՀ §Աուդիտորական գործունեության մասին¦ օրենքի համաձայն՝ աուդիտորական գործունեությունը ֆինանսական հաշվետվությունների և (կամ) ֆինանսական հաշվետվություններ ներառող փաստաթղթերում առկա այլ տեղեկատվության աուդիտի և (կամ) աուդիտին հարակից ծառայությունների (աուդիտորական դիտարկում, համաձայնեցված ընթացակարգեր, կոմպիլյացիա (տեղեկատվության հավաքագրում) իրականացումն է: Աուդիտ նշանակում է աուդիտի ենթակա մարմնի ֆինանսական հաշվետվություներում պարունակվող տեղեկատվության անկախ ստուգում, որի արդյունքում պատրաստվում է աուդիտորական եզրակացություն: Աուդիտորական գործունեությունն իրականացվում է աուդիտորական գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերով: Աուդիտը և աուդիտորական դիտարկումն աուդիտ իրականացնող անձին հնարավորություն են ընձեռում տեղեկատվության արժանահավատության վերաբերյալ ապահովելու իր հավաստիացումը: Աուդիտորական ծառայության իրականացումն առանց լիցենզիայի արգելվում է: Աուդիտորական ծառայությունները պետք է իրականացվեն առնվազն մեկ որակավորված աուդիտորի կողմից: Աուդիտն անցկացվում է օրենքով սահմանված դեպքերում (պարտադիր աուդիտ) կամ աուդիտի ենթարկվող անձի նախաձեռնությամբ (կամավոր աուդիտ):

Գրեք Մեզ

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք Մեզ
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

Հասցե
Սախարով Բիզնես-Կենտրոն
Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ,
0010 ք. Երևան, ՀՀ
Հեռ.
+374 60 53 23 23
+374 99 54 33 88

Բաժնետեր
Ալբերտ Ասատրյան

Facebook Facebook profile LinkedIn Linked profile
Գրեք մեզ.
Էլ.փոստ. general@asatryans.com

ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ ՍՊԸ

Կապնվեք մեզ հետ.
 • Հասցե:
  Սախարով Բիզնես-Կենտրոն
  Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ,
  0010 ք. Երևան, ՀՀ
  Հեռ.
  +374 60 53 23 23
  +374 99 54 33 88